Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS skierowany jest do:

 • ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy,

 • osób uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,

 • osób pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.


 • Do Ośrodka ConcordiaSalus ZUS kieruje na rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym Pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu.


  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponosi całkowity koszt rehabilitacji leczniczej ubezpieczonego, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do Ośrodka rehabilitacyjnego ConcordiaSalus i z powrotem, do wysokości kosztu przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

  Pobyt w Ośrodku rozpoczyna się od godz. 7.00 pierwszego dnia skierowania, a kończy do godz. 20.00 ostatniego dnia skierowania. Turnus trwa 24 dni. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu na wniosek lekarza prowadzącego ( po akceptacji Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS ). Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS obejmuje ( poza rehabilitacją medyczną ) terapię psychologiczną, edukację zdrowotną, naukę zasad zdrowego żywienia oraz promocję zdrowia.

  Ośrodek nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji miejsc. Są one przydzielane przez recepcję podczas rejestracji Pacjenta.

  Należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty oraz skierowanie z ZUS,

 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia społecznego,

 • posiadaną dokumentację lekarską ( aktualne wyniki badań, ... )

 • leki przyjmowane przewlekle w ilości wystarczającej na czas pobytu,

 • strój kąpielowy, czepek, klapki gumowe, strój gimnastyczny, dres, obuwie sportowe, szlafrok,

 • przybory toaletowe.

 • strój ochronny do krioterapi ( kliknij )


 • Regulamin porządkowy Ośrodka

  ( kliknij, żeby pobrać )


  W ośrodku jest dostępna sieć Wi-Fi ( stołówka I piętro ).

  Istnieje możliwość wypożyczenia odbiornika telewizyjnego do pokoju.